John Wiley & Sons Inc. (WLY)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 66,36% 67,79% 67,73% 69,18%
Marża zysku operacyjnego 10,46% 11,27% 9,86% 12,62%
Marża zysku brutto 10,07% 9,06% -3,44% 11,83%
Marża zysku netto 7,12% 7,64% -4,06% 9,35%

Zwrot z inwestycji

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Operacyjny ROA 6,48% 6,35% 5,70% 7,73%
ROA 4,41% 4,30% -2,34% 5,73%
Zwrot z kapitału całkowitego 11,40% 11,51% 10,63% 13,68%
ROE 12,98% 13,59% -7,96% 14,24%