John Wiley & Sons Inc. (WLY)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 700 658 625 335 591 024 554 722
Zapasy w tys. USD 36 585 42 538 43 614 35 582
Rotacja zapasów 19,15 14,70 13,55 15,59

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $700 658K ÷ $36 585K
= 19,15


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zapasów
John Wiley & Sons Inc.
WLY
19,15
Gannett Co Inc.
GCI
41,14
New York Times Co.
NYT
Scholastic Corp.
SCHL
2,72