John Wiley & Sons Inc. (WLY)

ROE

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Zysk netto w tys. USD 148 309 148 256 -74 287 168 263
Kapitał własny w tys. USD 1 142 270 1 091 290 933 624 1 181 350
ROE 12,98% 13,59% -7,96% 14,24%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $148 309K ÷ $1 142 270K
= 12,98%


Analiza porównawcza

2022