John Wiley & Sons Inc. (WLY)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 100 397 93 795 202 464 92 890
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 81 924 77 829 59 465 67 441
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 969 419 988 972 927 269 870 562
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,19 0,17 0,28 0,18

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($100 397K + $81 924K) ÷ $969 419K
= 0,19


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
John Wiley & Sons Inc.
WLY
0,19
Gannett Co Inc.
GCI
0,28
New York Times Co.
NYT
0,77
Scholastic Corp.
SCHL
0,62