John Wiley & Sons Inc. (WLY)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Rotacja zapasów 19,15 14,70 13,55 15,59
Rotacja należności 6,27 6,23 5,92 6,10
Rotacja zobowiązań 9,05 6,53 6,85 6,64
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Cykl zapasów dni 19,06 24,83 26,93 23,41
Cykl należności dni 58,17 58,58 61,66 59,79
Cykl zobowiązań dni 40,34 55,91 53,29 54,99

Długoterminowe

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Rotacja aktywów trwałych 7,67 6,88 6,15 6,23
Rotacja aktywów razem 0,62 0,56 0,58 0,61