John Wiley & Sons Inc. (WLY)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 700 658 625 335 591 024 554 722
Zobowiązania handlowe w tys. USD 77 438 95 791 86 291 83 580
Rotacja zobowiązań 9,05 6,53 6,85 6,64

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $700 658K ÷ $77 438K
= 9,05


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zobowiązań
John Wiley & Sons Inc.
WLY
9,05
Gannett Co Inc.
GCI
9,84
New York Times Co.
NYT
10,54
Scholastic Corp.
SCHL
4,72