John Wiley & Sons Inc. (WLY)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 768 277 809 088 765 650 478 790
Aktywa razem w tys. USD 3 361 700 3 446 440 3 168 790 2 937 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,23 0,23 0,24 0,16

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $768 277K ÷ $3 361 700K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik zadłużenia do aktywów
John Wiley & Sons Inc.
WLY
0,23
Gannett Co Inc.
GCI
0,46
New York Times Co.
NYT
0,00
Scholastic Corp.
SCHL
0,00