John Wiley & Sons Inc. (WLY)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 082 930 1 941 500 1 831 480 1 800 070
Property, plant and equipment w tys. USD 271 572 282 270 298 005 289 021
Rotacja aktywów trwałych 7,67 6,88 6,15 6,23

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 082 930K ÷ $271 572K
= 7,67


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
John Wiley & Sons Inc.
WLY
7,67
Gannett Co Inc.
GCI
9,63
New York Times Co.
NYT
4,17
Scholastic Corp.
SCHL
3,18