John Wiley & Sons Inc. (WLY)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 550 866 526 297 614 927 490 780
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 969 419 988 972 927 269 870 562
Wskaźnik płynności bieżącej 0,57 0,53 0,66 0,56

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $550 866K ÷ $969 419K
= 0,57


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
John Wiley & Sons Inc.
WLY
0,57
Gannett Co Inc.
GCI
0,82
New York Times Co.
NYT
1,15
Scholastic Corp.
SCHL
1,61