John Wiley & Sons Inc. (WLY)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 082 930 1 941 500 1 831 480 1 800 070
Aktywa razem w tys. USD 3 361 700 3 446 440 3 168 790 2 937 000
Rotacja aktywów razem 0,62 0,56 0,58 0,61

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 082 930K ÷ $3 361 700K
= 0,62


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
John Wiley & Sons Inc.
WLY
0,62
Gannett Co Inc.
GCI
1,23
New York Times Co.
NYT
0,91
Scholastic Corp.
SCHL
0,85