John Wiley & Sons Inc. (WLY)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 106 714 100 397 93 795 202 464 92 890
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 93 711 81 924 77 829 59 465 67 441
Należności w tys. USD 310 121 331 960 311 571 309 384 294 867
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 895 553 969 419 988 972 927 269 870 562
Wskaźnik płynności szybkiej 0,57 0,53 0,49 0,62 0,52

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($106 714K + $93 711K + $310 121K) ÷ $895 553K
= 0,57


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
John Wiley & Sons Inc.
WLY
0,57
New York Times Co.
NYT
1,15
Scholastic Corp.
SCHL
0,93