John Wiley & Sons Inc. (WLY)

ROA

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Zysk netto w tys. USD 148 309 148 256 -74 287 168 263
Aktywa razem w tys. USD 3 361 700 3 446 440 3 168 790 2 937 000
ROA 4,41% 4,30% -2,34% 5,73%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $148 309K ÷ $3 361 700K
= 4,41%


Analiza porównawcza

2022