John Wiley & Sons Inc. (WLY)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2024/Q1
(31 lip 2023)
2023/Q4
(30 kwi 2023)
2023/Q3
(31 sty 2023)
2023/Q2
(31 paź 2022)
2023/Q1
(31 lip 2022)
2022/Q4
(30 kwi 2022)
2022/Q3
(31 sty 2022)
2022/Q2
(31 paź 2021)
Rotacja zapasów 22,31 22,53 21,27 20,44 21,21 19,15 17,16 16,78
Rotacja należności 12,93 6,51 7,19 7,94 7,40 6,27 7,74 6,99
Rotacja zobowiązań 15,46 8,21 21,78 15,23 12,50 9,05 8,88 13,00
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2024/Q1
(31 lip 2023)
2023/Q4
(30 kwi 2023)
2023/Q3
(31 sty 2023)
2023/Q2
(31 paź 2022)
2023/Q1
(31 lip 2022)
2022/Q4
(30 kwi 2022)
2022/Q3
(31 sty 2022)
2022/Q2
(31 paź 2021)
Cykl zapasów dni 16,36 16,20 17,16 17,85 17,21 19,06 21,27 21,76
Cykl należności dni 28,23 56,04 50,77 45,98 49,34 58,17 47,17 52,21
Cykl zobowiązań dni 23,62 44,44 16,76 23,97 29,19 40,34 41,09 28,08

Długoterminowe

2024/Q1
(31 lip 2023)
2023/Q4
(30 kwi 2023)
2023/Q3
(31 sty 2023)
2023/Q2
(31 paź 2022)
2023/Q1
(31 lip 2022)
2022/Q4
(30 kwi 2022)
2022/Q3
(31 sty 2022)
2022/Q2
(31 paź 2021)
Rotacja aktywów trwałych 8,87 8,17 8,21 8,26 8,06 7,67 7,62 7,51
Rotacja aktywów razem 0,68 0,65 0,65 0,66 0,64 0,62 0,61 0,61