Visteon Corp. (VC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 515 000 481 000 455 000 484 000 520 000 362 000 322 000 402 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 64 000 60 000 56 000 65 000 63 000 56 000 75 000 79 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 931 000 948 000 911 000 964 000 1 035 000 980 000 801 000 849 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,62 0,57 0,56 0,57 0,56 0,43 0,50 0,57

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($515 000K + $64 000K) ÷ $931 000K
= 0,62


Analiza porównawcza

2023/Q4