Visteon Corp. (VC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 318 000 336 000 349 000 349 000 348 000
Kapitał własny w tys. USD 1 038 000 675 000 516 000 387 000 480 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,31 0,50 0,68 0,90 0,72

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $318 000K ÷ $1 038 000K
= 0,31


Analiza porównawcza

2023