Visteon Corp. (VC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 11,63 9,74 9,61 13,01 15,51
Rotacja należności 5,37 4,84 4,35 4,33 4,78
Rotacja zobowiązań 6,29 5,16 4,83 4,61 5,13
Rotacja kapitału pracującego 5,77 5,56 4,85 4,93 5,38

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 31,37 37,49 37,96 28,05 23,53
Cykl należności dni 67,94 75,41 83,85 84,37 76,35
Cykl zobowiązań dni 58,01 70,78 75,64 79,24 71,16

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 9,46 10,32 7,15 5,84 6,75
Rotacja aktywów razem 1,45 1,53 1,24 1,12 1,30