Visteon Corp. (VC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 467 000 3 388 000 2 519 000 2 303 000 2 621 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 551 000 657 000 522 000 500 000 511 000
Rotacja zobowiązań 6,29 5,16 4,83 4,61 5,13

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 467 000K ÷ $551 000K
= 6,29


Analiza porównawcza

2023