Visteon Corp. (VC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 520 000 452 000 496 000 466 000 463 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 63 000 70 000 75 000 91 000 76 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 035 000 852 000 824 000 798 000 721 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,56 0,61 0,69 0,70 0,75

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($520 000K + $63 000K) ÷ $1 035 000K
= 0,56


Analiza porównawcza

2022