Visteon Corp. (VC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 756 000 2 773 000 2 548 000 2 945 000 2 984 000
Property, plant and equipment w tys. USD 364 000 388 000 436 000 436 000 397 000
Rotacja aktywów trwałych 10,32 7,15 5,84 6,75 7,52

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 756 000K ÷ $364 000K
= 10,32


Analiza porównawcza

2022