Visteon Corp. (VC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 452 000 496 000 466 000 463 000 706 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 70 000 75 000 91 000 76 000 53 000
Należności w tys. USD 637 000 589 000 616 000 569 000 652 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 852 000 824 000 798 000 721 000 801 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,36 1,41 1,47 1,54 1,76

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($452 000K + $70 000K + $637 000K) ÷ $852 000K
= 1,36


Analiza porównawcza

2021