Visteon Corp. (VC)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 41 000 -56 000 70 000 164 000 176 000
Aktywa razem w tys. USD 2 234 000 2 271 000 2 271 000 2 007 000 2 304 000
ROA 1,84% -2,47% 3,08% 8,17% 7,64%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $41 000K ÷ $2 234 000K
= 1,84%


Analiza porównawcza

2021