Visteon Corp. (VC)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 124 000 41 000 -56 000 70 000 164 000
Aktywa razem w tys. USD 2 450 000 2 234 000 2 271 000 2 271 000 2 007 000
ROA 5,06% 1,84% -2,47% 3,08% 8,17%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $124 000K ÷ $2 450 000K
= 5,06%


Analiza porównawcza

2022