Visteon Corp. (VC)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 773 000 2 548 000 2 945 000 2 984 000 3 146 000
Należności w tys. USD 637 000 589 000 616 000 569 000 652 000
Rotacja należności 4,35 4,33 4,78 5,24 4,83

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $2 773 000K ÷ $637 000K
= 4,35


Analiza porównawcza

2021