Visteon Corp. (VC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 318 000 336 000 349 000 349 000 348 000
Aktywa razem w tys. USD 2 727 000 2 450 000 2 234 000 2 271 000 2 271 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,12 0,14 0,16 0,15 0,15

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $318 000K ÷ $2 727 000K
= 0,12


Analiza porównawcza

2023