Visteon Corp. (VC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 336 000 349 000 349 000 348 000 348 000
Aktywa razem w tys. USD 2 450 000 2 234 000 2 271 000 2 271 000 2 007 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,14 0,16 0,15 0,15 0,17

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $336 000K ÷ $2 450 000K
= 0,14


Analiza porównawcza

2022