Visteon Corp. (VC)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 124 000 41 000 -56 000 70 000 164 000
Kapitał własny w tys. USD 675 000 516 000 387 000 480 000 465 000
ROE 18,37% 7,95% -14,47% 14,58% 35,27%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $124 000K ÷ $675 000K
= 18,37%


Analiza porównawcza

2022