Visteon Corp. (VC)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 124 000 41 000 -56 000 70 000 164 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 756 000 2 773 000 2 548 000 2 945 000 2 984 000
Marża zysku netto 3,30% 1,48% -2,20% 2,38% 5,50%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $124 000K ÷ $3 756 000K
= 3,30%


Analiza porównawcza

2022