Visteon Corp. (VC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 616 000 1 710 000 1 424 000 1 341 000 1 345 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 931 000 1 035 000 852 000 824 000 798 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,74 1,65 1,67 1,63 1,69

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 616 000K ÷ $931 000K
= 1,74


Analiza porównawcza

2023