Visteon Corp. (VC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 424 000 1 341 000 1 345 000 1 296 000 1 603 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 852 000 824 000 798 000 721 000 801 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,67 1,63 1,69 1,80 2,00

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 424 000K ÷ $852 000K
= 1,67


Analiza porównawcza

2021