Synaptics Inc (SYNA)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023/Q2
(24 gru 2022)
2023/Q1
(24 wrz 2022)
2022/Q4
(25 cze 2022)
2022/Q3
(26 mar 2022)
2022/Q2
(25 gru 2021)
2022/Q1
(25 wrz 2021)
2021/Q4
(26 cze 2021)
2021/Q3
(27 mar 2021)
EBIT (ttm) w tys. USD 384 600 420 800 370 300 289 200 219 400 161 500 111 100 86 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 973 900 974 800 975 700 982 600 983 500 394 500 394 400 895 300
Kapitał własny w tys. USD 1 300 400 1 325 100 1 266 400 1 157 700 1 063 900 1 001 400 967 200 932 600
Zwrot z kapitału całkowitego 16,91% 18,30% 16,52% 13,51% 10,72% 11,57% 8,16% 4,71%

2023/Q2 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT (ttm) ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $384 600K ÷ ($973 900K + $1 300 400K)
= 16,91%


Analiza porównawcza

2023/Q2