Synaptics Inc (SYNA)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Aktywa razem w tys. USD 2 858 100 2 226 800 1 693 800 1 409 800 1 499 800
Kapitał własny w tys. USD 1 266 400 967 200 819 100 657 300 729 300
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,26 2,30 2,07 2,14 2,06

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $2 858 100K ÷ $1 266 400K
= 2,26


Analiza porównawcza

2022