Synaptics Inc (SYNA)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(24 cze 2023)
2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
EBIT w tys. USD 154 300 370 300 111 100 99 900 12 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 972 000 975 700 394 400 586 600 468 300
Kapitał własny w tys. USD 1 243 400 1 266 400 967 200 819 100 657 300
Zwrot z kapitału całkowitego 6,96% 16,52% 8,16% 7,11% 1,07%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $154 300K ÷ ($972 000K + $1 243 400K)
= 6,96%


Analiza porównawcza

2023