Synaptics Inc (SYNA)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
EBIT w tys. USD 370 300 111 100 99 900 12 100 -51 700
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 975 700 394 400 586 600 468 300 450 700
Kapitał własny w tys. USD 1 266 400 967 200 819 100 657 300 729 300
Zwrot z kapitału całkowitego 16,52% 8,16% 7,11% 1,07% -4,38%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $370 300K ÷ ($975 700K + $1 266 400K)
= 16,52%


Analiza porównawcza

2022