Synaptics Inc (SYNA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 876 000 836 300 763 400 327 800 301 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 35 600 33 100 16 900 14 600 18 200
Należności w tys. USD 322 100 228 300 195 300 230 000 289 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 463 400 786 700 244 100 253 900 283 800
Wskaźnik płynności szybkiej 2,66 1,40 4,00 2,25 2,14

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($876 000K + $35 600K + $322 100K) ÷ $463 400K
= 2,66


Analiza porównawcza

2022