Synaptics Inc (SYNA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(24 cze 2023)
2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 934 300 876 000 836 300 763 400 327 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 36 600 35 600 33 100 16 900 14 600
Należności w tys. USD 163 900 322 100 228 300 195 300 230 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 260 100 463 400 786 700 244 100 253 900
Wskaźnik płynności szybkiej 4,36 2,66 1,40 4,00 2,25

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($934 300K + $36 600K + $163 900K) ÷ $260 100K
= 4,36


Analiza porównawcza

2023