Synaptics Inc (SYNA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q2
(30 gru 2023)
2024/Q1
(30 wrz 2023)
2023/Q4
(24 cze 2023)
2023/Q3
(25 mar 2023)
2023/Q2
(24 gru 2022)
2023/Q1
(24 wrz 2022)
2022/Q4
(25 cze 2022)
2022/Q3
(26 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 848 700 824 400 934 300 933 900 858 900 911 800 876 000 754 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 47 000 41 300 36 600 34 400 32 600 36 500 35 600 48 100
Należności w tys. USD 126 600 111 200 163 900 218 200 255 000 284 100 322 100 298 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 253 300 245 500 260 100 268 900 299 300 365 300 463 400 393 000
Wskaźnik płynności szybkiej 4,04 3,98 4,36 4,41 3,83 3,37 2,66 2,80

2024/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($848 700K + $47 000K + $126 600K) ÷ $253 300K
= 4,04


Analiza porównawcza

2024/Q2