Synaptics Inc (SYNA)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 796 600 728 400 790 800 975 100 1 150 200
Zapasy w tys. USD 169 700 82 000 102 000 158 700 131 200
Rotacja zapasów 4,69 8,88 7,75 6,14 8,77

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $796 600K ÷ $169 700K
= 4,69


Analiza porównawcza

2022