Synaptics Inc (SYNA)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 796 600 728 400 790 800 975 100 1 150 200
Zobowiązania handlowe w tys. USD 141 800 97 600 60 600 98 300 156 900
Rotacja zobowiązań 5,62 7,46 13,05 9,92 7,33

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $796 600K ÷ $141 800K
= 5,62


Analiza porównawcza

2022