Synaptics Inc (SYNA)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 368 700 120 200 101 900 13 900 -49 900
Aktywa razem w tys. USD 2 858 100 2 226 800 1 693 800 1 409 800 1 499 800
Operacyjny ROA 12,90% 5,40% 6,02% 0,99% -3,33%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $368 700K ÷ $2 858 100K
= 12,90%


Analiza porównawcza

2022