Synaptics Inc (SYNA)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 739 700 1 339 600 1 333 900 1 472 200 1 630 300
Należności w tys. USD 322 100 228 300 195 300 230 000 289 100
Rotacja należności 5,40 5,87 6,83 6,40 5,64

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 739 700K ÷ $322 100K
= 5,40


Analiza porównawcza

2022