Synaptics Inc (SYNA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(24 cze 2023)
2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 355 100 1 739 700 1 339 600 1 333 900 1 472 200
Property, plant and equipment w tys. USD 66 400 62 900 91 200 84 300 103 000
Rotacja aktywów trwałych 20,41 27,66 14,69 15,82 14,29

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 355 100K ÷ $66 400K
= 20,41


Analiza porównawcza

2023