Synaptics Inc (SYNA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 739 700 1 339 600 1 333 900 1 472 200 1 630 300
Property, plant and equipment w tys. USD 62 900 91 200 84 300 103 000 117 800
Rotacja aktywów trwałych 27,66 14,69 15,82 14,29 13,84

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 739 700K ÷ $62 900K
= 27,66


Analiza porównawcza

2022