Synaptics Inc (SYNA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 403 400 1 179 700 1 077 600 731 100 739 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 463 400 786 700 244 100 253 900 283 800
Wskaźnik płynności bieżącej 3,03 1,50 4,41 2,88 2,61

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 403 400K ÷ $463 400K
= 3,03


Analiza porównawcza

2022