Synaptics Inc (SYNA)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 975 700 394 400 586 600 468 300 450 700
Aktywa razem w tys. USD 2 858 100 2 226 800 1 693 800 1 409 800 1 499 800
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,34 0,18 0,35 0,33 0,30

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $975 700K ÷ $2 858 100K
= 0,34


Analiza porównawcza

2022