Synaptics Inc (SYNA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 876 000 836 300 763 400 327 800 301 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 35 600 33 100 16 900 14 600 18 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 463 400 786 700 244 100 253 900 283 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,97 1,11 3,20 1,35 1,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($876 000K + $35 600K) ÷ $463 400K
= 1,97


Analiza porównawcza

2022