Synaptics Inc (SYNA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(24 wrz 2022)
2022/Q4
(25 cze 2022)
2022/Q3
(26 mar 2022)
2022/Q2
(25 gru 2021)
2022/Q1
(25 wrz 2021)
2021/Q4
(26 cze 2021)
2021/Q3
(27 mar 2021)
2021/Q2
(26 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 911 800 876 000 754 900 573 900 347 300 836 300 756 200 316 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 36 500 35 600 48 100 55 300 43 700 33 100 31 600 32 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 365 300 463 400 393 000 365 200 303 500 786 700 276 100 225 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,60 1,97 2,04 1,72 1,29 1,11 2,85 1,55

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($911 800K + $36 500K) ÷ $365 300K
= 2,60


Analiza porównawcza

2023/Q1