Synaptics Inc (SYNA)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Cykl zapasów dni 77,76 41,09 47,08 59,40 41,63
Cykl należności dni 67,58 62,20 53,44 57,02 64,73
Cykl zobowiązań dni 64,97 48,91 27,97 36,80 49,79
Cykl konwersji gotówki dni 80,36 54,39 72,55 79,63 56,57

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 77,76 + 67,58 – 64,97
= 80,36


Analiza porównawcza

2022