Synaptics Inc (SYNA)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 975 700 394 400 586 600 468 300 450 700
Kapitał własny w tys. USD 1 266 400 967 200 819 100 657 300 729 300
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,44 0,29 0,42 0,42 0,38

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $975 700K ÷ ($975 700K + $1 266 400K)
= 0,44


Analiza porównawcza

2022