Synaptics Inc (SYNA)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 54,21% 45,63% 40,72% 33,77% 29,45%
Marża zysku operacyjnego 21,19% 8,97% 7,64% 0,94% -3,06%
Marża zysku brutto 18,51% 8,29% 11,80% -1,54% -5,13%
Marża zysku netto 14,80% 5,94% 8,91% -1,56% -7,61%

Zwrot z inwestycji

2022
(25 cze 2022)
2021
(26 cze 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Operacyjny ROA 12,90% 5,40% 6,02% 0,99% -3,33%
ROA 9,01% 3,57% 7,01% -1,62% -8,27%
Zwrot z kapitału całkowitego 16,52% 8,16% 7,11% 1,07% -4,38%
ROE 20,33% 8,23% 14,50% -3,48% -17,02%