Synaptics Inc (SYNA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(25 cze 2022)
2022/Q3
(26 mar 2022)
2022/Q2
(25 gru 2021)
2022/Q1
(25 wrz 2021)
2021/Q4
(26 cze 2021)
2021/Q3
(27 mar 2021)
2021/Q2
(26 gru 2020)
2021/Q1
(26 wrz 2020)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 403 400 1 247 200 1 074 700 749 400 1 179 700 1 090 800 671 600 620 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 463 400 393 000 365 200 303 500 786 700 276 100 225 500 257 500
Wskaźnik płynności bieżącej 3,03 3,17 2,94 2,47 1,50 3,95 2,98 2,41

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 403 400K ÷ $463 400K
= 3,03


Analiza porównawcza

2022/Q4