Synaptics Inc (SYNA)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q1
(24 wrz 2022)
2022/Q4
(25 cze 2022)
2022/Q3
(26 mar 2022)
2022/Q2
(25 gru 2021)
2022/Q1
(25 wrz 2021)
2021/Q4
(26 cze 2021)
2021/Q3
(27 mar 2021)
2021/Q2
(26 gru 2020)
Rotacja zapasów 4,54 4,69 5,09 5,23 7,99 8,88 10,49 10,25
Rotacja należności 6,39 5,40 5,33 4,63 5,13 5,87 5,52 5,18
Rotacja zobowiązań 6,52 5,62 5,48 5,18 6,46 7,46 6,80 10,07
Rotacja kapitału pracującego 1,73 1,85 1,86 2,04 3,10 3,41 1,58 2,90

Średnia liczba dni

2023/Q1
(24 wrz 2022)
2022/Q4
(25 cze 2022)
2022/Q3
(26 mar 2022)
2022/Q2
(25 gru 2021)
2022/Q1
(25 wrz 2021)
2021/Q4
(26 cze 2021)
2021/Q3
(27 mar 2021)
2021/Q2
(26 gru 2020)
Cykl zapasów dni 80,40 77,76 71,64 69,78 45,66 41,09 34,79 35,61
Cykl należności dni 57,13 67,58 68,43 78,76 71,13 62,20 66,16 70,45
Cykl zobowiązań dni 56,02 64,97 66,59 70,40 56,47 48,91 53,67 36,25

Długoterminowe

2023/Q1
(24 wrz 2022)
2022/Q4
(25 cze 2022)
2022/Q3
(26 mar 2022)
2022/Q2
(25 gru 2021)
2022/Q1
(25 wrz 2021)
2021/Q4
(26 cze 2021)
2021/Q3
(27 mar 2021)
2021/Q2
(26 gru 2020)
Rotacja aktywów trwałych 28,63 27,66 25,22 25,43 15,03 14,69 13,53 13,80
Rotacja aktywów razem 0,64 0,61 0,59 0,56 0,78 0,60 0,59 0,72