QuinStreet Inc (QNST)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 229 801 286 000 295 148 255 944 222 829
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $0K ÷ $229 801K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023