QuinStreet Inc (QNST)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 580 624 582 099 578 487 490 339 455 154
Property, plant and equipment w tys. USD 16 749 9 311 6 849 5 657 5 410
Rotacja aktywów trwałych 34,67 62,52 84,46 86,68 84,13

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $580 624K ÷ $16 749K
= 34,67


Analiza porównawcza

2023