QuinStreet Inc (QNST)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Aktywa razem w tys. USD 337 155 419 909 449 515 358 407 324 611
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $337 155K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023