QuinStreet Inc (QNST)

ROE

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Zysk netto w tys. USD -68 866 -5 248 23 555 18 102 62 480
Kapitał własny w tys. USD 229 801 286 000 295 148 255 944 222 829
ROE -29,97% -1,83% 7,98% 7,07% 28,04%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-68 866K ÷ $229 801K
= -29,97%


Analiza porównawcza

2023