QuinStreet Inc (QNST)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 42,66 51,14 57,71 50,82 61,48
Cykl zobowiązań dni 26,02 29,30 32,50 30,64 34,41
Cykl konwersji gotówki dni 16,65 21,84 25,21 20,18 27,08

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 42,66 – 26,02
= 16,65


Analiza porównawcza

2023